EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Nedir?

Türkçe açılımı “Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” olan EMDR,  psikolojik rahatsızlıklarda sağladığı fayda sebebiyle tercih edilmektedir.

EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı (Journal of Traumatic Stress, 1989).

O tarihten itibaren EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hızla gelişti. Günümüzde EMDR, birçok farklı terapi ekollerinden ögeleri içeren, farklı tanı almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, bütüncül bir terapi yöntemidir. (Kaynak)

Özellikle travma sonrası stres bozukluğunda etkili görülmüş ve yapılan araştırmalarda diğer psikolojik rahatsızlıklarda da fayda gösterdiği tespit edilmiştir.

En çok merak edilen konulardan biri EMDR seanslarının ne kadar sürdüğüdür. Bir EMDR seansı yaklaşık 90 dk sürer.

EMDR seanslarına başlamadan önce danışandan, kendisinin psikolojik problemlere neden olan travmatik ve travma niteliğinde anıları hakkında bilgi vermesi istenir. Edinilen bilgiler ışığında bir plan hazırlanılarak EMDR’ın sekiz protokolü uygulanır. İyileşme süresi ve seans sayısı kişiden kişiye göre değişir.

EMDR’ın İşleyişi Nasıldır?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir.

EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler. ( Kaynak )

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

 

EMDR ile Hangi Psikolojik Rahatsızlıklar İle Başa Çıkabilirsiniz?

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Depresyon

Kaygı bozukluklarından olan;

 • OKB
 • Panik Atak
 • Genel Kaygı Bozukluğu
 • Fobiler ( Uçak, kapalı alan fobisi, sosyal fobi vb. )
 • Ayrılık Kaygısı
 • Yas
 • Özgüven Problemi
 • Sınav Kaygısı
 • Performans Kaygısı
 • Sınır Çizememe (hayır diyememe)
 • Migren
 • Yeme Bozukluğu
 • Bağımlılık
 • Fibromiyalji
 • Cinsel Problemler
 • Öfke Kontrol Problemi