Gebelik ve EMDR

Gebelik döneminde hormonal değişiklikler meydana gelir. Bu hormonal değişimler, fizyolojik ve psikolojik olarak anneyi etkiler. Bu etkilenme ile mide bulantısı, baş dönmesi gibi temel belirtiler görülebilir. Bu belirtilere ek olarak anne adayının bebeği ile bağ kuramaması, gelecek kaygısı duyması, bedenindeki değişimlerin eski formuna dönemeyeceğini düşünmesi bu süreci zorlaştırabilir.

EMDR bir çok psikolojik rahatsızlıkta olduğu gibi gebelik sürecinde ve sonrasında yaşanan psikolojik problemlerde de yardımcıdır.

Gebelik döneminde EMDR’ın fayda sağladığı durumlar;

  • Doğum yapma korkusu (Tokofobi),
  • Gebelikte aşırı bulantı kusma (Hiperemesis Gravidarum)
  • Gebelikte anksiyete bozuklukları,
  • Gebelikte depresyon,
  • Doğumla ilişkili Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
  • Doğum sonrası depresyon.

EMDR seansları grup ve bireysel olarak yapılabilmektedir.